Manifest

undefined
Met het goedkeuren van dit manifest beloven wij als organisatie dat:
  • we aandacht en zorg voor jongeren en kwetsbare groepen hebben, omdat wij ons verbonden voelen met de doelgroep.
  • als wij een initiatief starten, we dit altijd samen met jongeren doen;
  • we jongeren en professionals inzetten op de plek waar hun talent en competentie het beste naar voren komt. Zo ondersteunen en versterken we elkaar;
  • we stemmen (in ieder geval bij de start van het initiatief) minimaal eens in de twee weken de stand van zaken af met de betrokken jongeren en de contactpersoon van Blauwhaus;
  • we bij de start, tussentijds en aan het einde van het initiatief een update op het platform plaatsen;
  • we zorgen voor één vast contactpersoon vanuit de organisatie. Deze persoon sluit aan bij overleggen tussen jongeren en de contactpersoon van Blauwhaus.
  • we rekening houden met het feit dat de jongeren zich vrijwillig inzetten. Dit betekent dat jongeren geen verplichtingen richting de organisatie hebben;
  • we een argument kunnen voorleggen als iets niet mogelijk is;
  • mocht de initiatiefnemer uitvallen, we dit aangeven bij de contactpersoon van Blauwhaus of helpen zoeken naar een vervanger;
  • we contact opnemen met ons contactpersoon van Blauwhaus als er sprake is van een winstoogmerk. We kijken dan samen naar passende oplossing.